Úvod

Pred viac ako desiatimi rokmi sme vstúpili na trh s produktami technické ilustrácie a priemyselný dizajn. Za toto obdobie sa nám v oblasti technickej grafiky podarilo preniknúť do užšej svetovej špičky. Naše diela - technické ilustrácie, prierezy s odokrytím vnútorného usporiadania sú využívané v širokej oblasti médií, marketingu a odborných publikáciách.

Naše skúsenosti sú zárukou, že Vaše produkty, ktoré potrebujete predstaviť obchodným partnerom a zákazníkom budú zobrazené spôsobom, ktorý sa za žiadnych okolností nedá dosiahnuť využitím konštrutkérskymi 3D nástrojmi a ani ich grafickými nadstavbami.

Galéria