Priemyselný dizajn

Na základe Vašich požiadaviek Vám spracujeme kompletný návrh nového dizajnu Vášho produktu, alebo jeho častí v niekoľkých variantoch. Návrhy budú zohľadňovať funkčnosť, estetiku, ergonómiu a hlavne maximálne využitie účelu výrobku.

Využite naše skúsenosti s priemyselným dizajnom v oblasti mobilnej techniky a pracovných strojov, pri ktorých vychádzame aj zo skúseností v oblasti konštrukcie strojov. V praxi to znamená, že dizajn Vášho stroja prispôsobíme Vašim technologickým možnostiam vo výrobe a už pri tvorbe dizajnu vyriešime koncepčné konštruktérske úlohy.

Nové tvarové riešenie Vášho stroja Vám odovzdáme, okrem rozmerových obrázkov, aj vo forme 3D modelu, tak, aby bol pre konštruktéra k dispozícii ako referencia pre ďalšie modelovanie a tvorbu výkresov.

Galéria