Infografika

Zatiaľ čo technické ilustrácie vytvárame za účelom zobrazovania vnútorného usporiadania, infografické ilustrácie ponúkame ako riešenie na popisovanie funkcie výrobku obrázkom. Do tejto kategórie sme zaradili aj komerčné mapy areálov, ktoré sú spracované ako 2D ilustrácia, ale pohľad na objekt(y) je priestorový.

Infografické ilustrácie vieme spracovať aj ako pohyblivé animácie, pričom v pohybe budú menšie objekty, ktoré popisujú funkciu – napríklad šípky, zmeny farieb v čase, hlavne však podľa konkrétnych požiadaviek na účel ilustrácie.

Galéria