Katalógy

Dnes väčšina výrobcov pracuje v konštrukčných softvéroch, ktoré veľmi jednoducho a rýchlo z namodelovaných objektov dokážu vytvoriť ideálny katalóg náhradných dielov. Ponúkame vyplnenie priestoru, ktorý je obmedzený práve rozsahom namodelovaných súčastí. Máme na mysli hlavne skupiny s nakupovanými prvkami, ktoré pri konštrukcii dostačujú v zjednodušenej forme, alebo chýbajú úplne – napríklad elektrické, alebo hydraulické diely.

Pre takéto ilustrácie samozrejme dodržujeme štandardy zobrazovania, ktoré sú zadefinované vo Vašich existujúcich ilustráciách – od jednotnosti orientácie objektov až po zobrazovanie hrúbok a štýlov čiar. Takéto ilustrácie už teda nemusia vyzerať ako doplnené a narýchlo urobené, ale budú plnohodnotne zapadať do grafickej línie celého katalógu náhradných dielov.

Galéria