Technické ilustrácie

Všetky naše technické ilustrácie sú 2D obrázky, ktoré slúžia na zobrazenie stroja, prístroja, alebo akéhokoľvek výrobku s cieľom objasnenia vnútorného usporiadania - prierez, alebo ku fotografii alternatívneho zobrazenia bez rezov – vizualizácia.

Na vytvorenie prierezovej ilustrácie potrebujeme vo väčšine prípadov iba fotografie. Pre detailnejšie technické zobrazenie zákazníkom definovaných vnútorných častí postačuje zostavný výkres, alebo obrázok z konštrukčného softvéru. V obidvoch prípadoch však nejde o podklady, ktoré sú nositeľmi know-how s rozmermi. Za určitých okolností vieme vypracovať prierezovú ilustráciu aj bez fotografií. Ide hlavne o prípad načasovania predstavenia nového produktu spolu s takouto ilustráciou, kedy v čase zadania nie je hotový ani prototyp.

Ponúkame široký výber možností zobrazovania. Prierez s ostrými rezmi telies, alebo s plynulým prechodom spriesvitňovania, ilustrácie s obrysovými líniami, alebo bez nich. Axonometrické, alebo perspektívne 3D zobrazenie, ale aj technickú ilustráciu, ktorá je vlastne akýmsi vyfarbením výkresu a predstavuje najjednoduchšiu formu práce.

Ilustrácie č. 4, 5, 10, 11 a 12 vznikli v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, prostredníctvom, ktorého poskytuje Slovenská inovačná a energetická agentúra bezplatné energetické poradenstvo.

Galéria