Slovník

airbrush Americká retuš - V minulosti sa na kreslenie technických ilustrácií používala metóda striekania. Dali sa dosiahnuť pekné výsledky hlavne v jemnosti prechodu farieb. Dnes sa na ilustrovanie Röntgenových rezov používa takmer výlučne výpočtová technika a grafické programy. Tieto dovoľujú pracovať aj s reálnymi farbami skutočných objektov.
axonometria Axonometria - Zobrazovanie objektov v pravouhlom premietaní je skor teoretický pohľad na objekt. V praxi sa pri fotení môžeme priblížiť takémuto zobrazeniu vtedy, ak budeme fotiť z veľkej diaľky. Rovnobežné hrany na objektoch sú aj rovnobežne zobrazené na ilustrácii. V axonometrii je napríklad nakreslený obrázok odmínovacieho stroja Božena.
perspektiva Perspektiva - Takéto zobrazenie je zjednodušene povedané pohľad človeka. Rovnobežné hrany na reálnom objekte sa na takejto ilustácii stretávajú v jednom bode. Čím je perspektíva silnejšia, tým bližšie je tento bod k nakreslenému objektu.
prierez
Prierez - Objekty, ktoré chceme odokryť na účel ukázania vnútorného usporiadania, sú rezané skokovito, ostrou hranou.
priehlad Priehľad - Objekty na povrchu sú spriesvitnené plynule jemným prechodom.
pixely Pixely - Pri objenávaní veľkosti ilustrácie je potrebné zadefinovať stupeň zovšeobecnenia objektov - prepracovanie detailov. Pri grafických prácach pracujeme v rozlíšení minimálne 300dpi - (dots per inch), to znamená, že v takomto prípade je zobrazených 300 farebných bodov (pixelov) na ploche zodpovedajúcej jednému palcu.